Kralja Tomislava 5, 48350 Đurđevac, pp 138
kont1
Tel: 048 811 384; Mob: 098 487 389
kont3
kont4
sjena
  • foto
  • foto
  • foto
  • foto
  • foto
  • foto
  • foto
  • foto
sjena
banner banner

Najave događanja


pregled događanja
banner banner banner banner

Interni akti Udruge

Interni akti Udruge Rješenja Izvješća o radu Planovi rada

ikona
Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika OA    učitano:  29.5.2024. 10:00:28  

dividerikona
Odluka o osnivanju org.jed. za pružanje soc.usluga    učitano:  17.1.2024. 17:25:18  

dividerikona
Pravilnik o kućnom redu    učitano:  17.1.2024. 17:25:00  

dividerikona
Pravilnik o prijemu i otpustu    učitano:  17.1.2024. 17:24:44  

dividerikona
Pravilnik o radu Udruge    učitano:  17.1.2024. 17:24:25  

dividerikona
Pravilnik o korištenju sl.vozila Udruge    učitano:  17.1.2024. 17:24:02  

dividerikona
Pravilnik o unutarnjem nadzoru    učitano:  17.1.2024. 17:23:40  

dividerikona
Sistematizacija radnih mjesta za 2024.g.    učitano:  17.1.2024. 17:23:21  

dividerikona
Etički kodeks za os.asistente i korisnike usluga    učitano:  17.1.2024. 17:22:52  

dividerikona
Pravilnik o provođenju usluge os.asistencije    učitano:  17.1.2024. 17:22:27  

dividerikona
Izmjene_i_dopune_STATUTA_16.03.2023    učitano:  3.4.2023. 19:16:14  

dividerikona
Izmjene i dopune Statuta 14.07.2022    učitano:  17.8.2022. 23:19:13  

dividerikona
Pravilnik o radu s volonterima 29.12.2020.    učitano:  29.1.2021. 17:08:28  

dividerikona
Pravilnik o zaštiti osobnih podatka 29.12.2020.    učitano:  29.1.2021. 17:08:06  

dividerikona
Etički kodeks Udruge 29.12.2020.    učitano:  29.1.2021. 17:07:16  

dividerikona
Statut Udruge Mali princ od 10.09.2020.    učitano:  11.10.2020. 21:34:31  

divider
banner banner
banner banner